LISTA SZKÓŁ BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE

Powiat olkuski

Powiat olkuski

Szkoła Podstawowa w Osieku
Szkoła Podstawowa w Podlipiu
Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olkuszu
Szkoła Podstawowa w Zedermanie
Szkoła Podstawowa w Braciejówce
Szkoła Podstawowa w Kosmolowie
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Olkuszu
Szkoła Podstawowa w Gorenicach
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Olkuszu
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu
Szkoła Podstawowa w Bolesławiu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzykawie - Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa w Kluczach
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Olkuszu
Powiat oświęcimski

Powiat oświęcimski

Szkoła Podstawowa w Grojcu
Szkoła Podstawowa w Babicach
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Osieku
Szkoła Podstawowa w Zasolu
Szkoła Podstawowa w Bielanach
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętach
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polance Wielkiej - Szkoła Podstawowa
Zespół Szkoły i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Grodzisku - Szkoła Podstawowa
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzach
Szkoła Podstawowa w Zatorze
Powiat chrzanowski

Powiat chrzanowski

Szkoła Podstawowa w Pogorzycach
Szkoła Podstawowa w Luszowicach
Szkoła Podstawowa w Myślachowicach
Szkoła Podstawowa w Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 w Trzebini
Zespół Szkół w Babicach - Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa w Jankowicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Płokach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czyżówce
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Trzebini
Szkoła Podstawowa Nr 8 w Chrzanowie
Szkoła Podstawowa w Kwaczale
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Libiążu
Zespół Szkół w Mętkowie - Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Chrzanowie
Szkoła Podstawowa w Regulicach
Szkoła Podstawowa w Bolęcinie
Szkoła Podstawowa w Zagórzu
Powiat wadowicki

Powiat wadowicki

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym Dolany - Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa w Lanckoronie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzycach Wielkich - Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach - Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Andrychowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Barwałdzie Dolnym
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach - Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa w Sosnowicach
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Andrychowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy - Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa w Zawadce
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach - Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa w Stryszowie
Szkoła Podstawowa w Paszkówce
Szkoła Podstawowa w Skawinkach
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
Szkoła Podstawowa w Izdebniku
Szkoła Podstawowa w Marcyporębie
Zespół Szkół Nr 1 w Barwałdzie Średnim
Zespół Szkół Nr 3 w Przytkowicach

Kontakt

Biuro Projektu - Tu#programujeMY2
Witosa 76, 25-561 Kielce

agnieszka.mastyna@noweobliczeedukacji.eu, tel. kom. 665 055 691
krzysztof.zagdan@noweobliczeedukacji.eu, tel. kom. 665 055 653
anna.adamska@noweobliczeedukacji.eu, tel. kom. 665 055 800
edyta.kraska@noweobliczeedukacji.eu, tel. kom. 665 055 803

Kontakt

Biuro Projektu - Tu#programujeMY2

Witosa 76, 25-561 Kielce

agnieszka.mastyna@noweobliczeedukacji.eu, tel. kom. 665 055 691
krzysztof.zagdan@noweobliczeedukacji.eu, tel. kom. 665 055 653
anna.adamska@noweobliczeedukacji.eu, tel. kom. 665 055 800
edyta.kraska@noweobliczeedukacji.eu, tel. kom. 665 055 803