kostka3.jpg

Tu#programujeMY2

Tu#programujeMY2


tuprogramujemy2.jpg

O projekcie

Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji w partnerstwie z Fundacją Girls Code Fun realizują innowacyjny projekt „Tu#programujeMY2”, zapewniający wsparcie dla uczniów, nauczycieli i szkół z województwa małopolskiego. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych i medialnych, w szczególności z zakresu nauki i nauczania programowania nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów kl. 1-3 publicznych Szkół Podstawowych z woj. małopolskiego.


Wsparcie dla nauczycieli

„Tu#programujeMY2” to projekt, dzięki któremu 244 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej podniesie poziom swojej wiedzy i umiejętności w zakresie programowania. W ramach projektu nauczyciele wezmą udział w webinarium -  szkoleniu on-line z wykorzystaniem platformy internetowej poszerzającej wiedzę z zakresu nauki i nauczania programowania. Nauczyciele będą uczestniczyć w szkoleniach w trakcie których poznają zagadnienia dotyczące programowania i przygotują się do prowadzenia zajęć z dziećmi przy użyciu innowacyjnego robota i pomocy dydaktycznych. Po ukończeniu szkolenia pedagodzy rozpoczną realizację cyklu zajęć z uczniami, które zostaną przeprowadzone w oparciu o nowoczesne scenariusze zajęć obejmujące atrakcyjne metody nauki programowania. Na potrzeby realizacji projektu wszyscy nauczyciele otrzymają  tablety z oprogramowaniem.

Wsparcie dla uczniów

Dzięki realizacji projektu 3390 uczniów klas 1-3 publicznych Szkół Podstawowych z województwa małopolskiego będzie miało możliwość nauki podstaw programowania, poznania języka programowania i rozwoju umiejętności cyfrowych w praktyce. Narzędziem do nauki programowania będzie robot. Przy użyciu tabletów i dedykowanych dla robota aplikacji, mali użytkownicy będą mogli tworzyć sekwencje zdarzeń przy użyciu prostego interfejsu. Programowanie jest umiejętnością, która kształci zdolności intelektualne, kompetencja ta będzie procentowała na przyszłość w takich dziedzinach, jak robotyka, inżynieria, czy technologia.

Wsparcie dla szkół

60 publicznych Szkół Podstawowych z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich z województwa małopolskiego otrzyma nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, które zostaną przekazane w takiej ilości, ilu nauczycieli z danej szkoły przystąpiło do projektu. Dzięki realizacji projektu szkoła zyska kadrę nauczycieli klas 1-3 przygotowaną do prowadzenia zajęć z programowania. Materiały dydaktyczne i roboty będą służyć innym uczniom po zakończeniu realizacji projektu.    

Projekt jest realizowany od 1 lipca 2018 r. do 31 lipca 2020 r.
Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 1 155 721,52 zł

Kontakt

Biuro Projektu - Tu#programujeMY2
Witosa 76, 25-561 Kielce

agnieszka.mastyna@noweobliczeedukacji.eu, tel. kom. 665 055 691
krzysztof.zagdan@noweobliczeedukacji.eu, tel. kom. 665 055 653
anna.adamska@noweobliczeedukacji.eu, tel. kom. 665 055 800
edyta.kraska@noweobliczeedukacji.eu, tel. kom. 665 055 803

Kontakt

Biuro Projektu - Tu#programujeMY2

Witosa 76, 25-561 Kielce

agnieszka.mastyna@noweobliczeedukacji.eu, tel. kom. 665 055 691
krzysztof.zagdan@noweobliczeedukacji.eu, tel. kom. 665 055 653
anna.adamska@noweobliczeedukacji.eu, tel. kom. 665 055 800
edyta.kraska@noweobliczeedukacji.eu, tel. kom. 665 055 803